amgcoaching-anderekijk

Stress of burn-out voorkomen voor nu of de toekomst?

Je wilt als werkgever graag voorkomen dat jouw medewerkers arbeidsongeschikt raken door stress of nog erger door een burn-out. Dit brengt namelijk hoge kosten met zich mee en is niet bevorderlijk voor de werksfeer. Productieverlies, inzet van uitzendkrachten, overwerk door collega’s, kosten voor inzet van een arbodienst en interventies die voortvloeien uit stress of burn-out kosten je gemiddeld zo’n 250 euro per persoon per dag. Met een coachtraject op maat biedt je jouw medewerkers de mogelijkheid om toekomstige uitval te voorkomen of om op een efficiënte manier te re-integreren, waardoor hoge kosten kunnen worden voorkomen.

Wie & waar?

Ik coach medewerkers en leidinggevenden (LBO-HBO) in het kwadrant Rotterdam – Drechtsteden – Breda – Middelburg. Mijn kantoor is gevestigd in Middelharnis, maar in principe vindt de coaching plaats in jouw bedrijf tijdens kantooruren. De medewerker hoeft dan niet te reizen en is na de coaching weer snel terug op de werkplek. Voor mij als coach is dit ook een mooie gelegenheid om het bedrijf goed te leren kennen.

Met welke bedrijven heb ik ervaring?

Ik heb met name ervaring met de ‘technisch’ commerciële bedrijven (meer mannenbedrijven dus), zoals machinefabrieken, expeditiebedrijven, technische service- of productiebedrijven, de bouw, scheepvaartkantoren, ingenieursbureaus en beveiligingsorganisaties.

Hoe ziet een coachtraject er in principe uit?

 • Telefonische intake met HR of leidinggevende;
 • Intakegesprek met medewerker. Hierin worden de coachvraag en het coachdoel bepaald en een eerste opzet voor het plan van aanpak gemaakt. Daarna volgt terugkoppeling aan HR of leidinggevende;
 • 2e Kennismakingsgesprek met medewerker;
 • Doelgesprek met medewerker, leidinggevende en coach. Hierin wordt het plan van aanpak besproken voor het komende coachtraject;
 • Minimaal 5 volledige coachsessies van 2 uur.

Halverwege het traject vindt er een tussentijdse evaluatie met medewerker, leidinggevende en coach plaats. Het traject wordt afgesloten met een eindevaluatie met medewerker, leidinggevende en coach. Eventueel kan HR hierbij aanwezig zijn. Elk traject is maatwerk, maar gemiddeld bestaat een traject uit 10 sessies van in totaal 19 uur.

Wat levert het op?

Afhankelijk van de inzet van de medewerker kan de efficiency van de afdeling waar de medewerker werkzaam is, vergroot worden en de samenwerking en werksfeer worden verbeterd. De medewerker komt beter in zijn vel te zitten, staat steviger in zijn schoenen en kan weer bevlogen en betrokken aan de slag! Elke dag dat de medewerker sneller terug is op de werkplek scheelt in kosten voor jou als werkgever.

Waarom voor mij als Coach kiezen?

 • De allerbelangrijkste reden is de klik tussen medewerker en coach. Door mijn laagdrempeligheid, positieve instelling, integriteit, rationaliteit en resultaatgerichtheid ervaren medewerkers in het vrijblijvende kennismakingsgesprek vaak een klik met mij. Als er vertrouwen en een inspanningsverplichting van beide kanten is uitgesproken, kunnen we al snel actief aan de slag met een maatwerktraject;
 • Met mijn 15 jaar ervaring als HR-Adviseur en Arbo-coördinator weet ik hoe het werkt aan zowel de werknemers- als de werkgeverskant;
 • Ik heb veel kennis van de Wet Verbetering Poortwachter doordat ik als casemanager veel verzuimcases heb begeleid;
 • Ik ben gediplomeerd coach. Ik heb een Post-HBO beroepsopleiding voor coach gevolgd. Deze opleiding is EMCC EQA Practitioner geaccrediteerd en getoetst en erkend door CEDEO en NOBCO;
 • Als coach heb ik een professioneel keurmerk. Ik ben geaccrediteerd NOBCO / EMCC Practitioner Coach (Europese Individuele Accreditatie);
 • Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches en werk volgens hun Ethische Gedragscode en je kunt als opdrachtgever of cliënt gebruik maken van hun Klachtencommissie;
 • Trajecten zijn kort, intensief en gericht op blijvend resultaat (zie ook Aanbevelingen op deze website).

Nieuwsgierig?
Ik kom graag langs om mijn dienstverlening persoonlijk te bespreken. Je kunt mij bereiken via 06-18326153 of mail naar info@amgcoaching.nl