Als HR-Adviseur ben je heel vaak heel druk. Arbeidsvoorwaarden aanpassen die veranderen door wettelijke regelingen of CAO-afspraken, medewerkers begeleiden bij hun loopbaanontwikkeling, vinger aan de pols houden als casemanager bij verzuim, medewerkers werven en selecteren voor de groei van het bedrijf, verzuimbeleid ontwikkelen, visie bepalen voor succession planning, rapportages schrijven, meedenken met en adviseren van leidinggevenden, brandjes blussen, slecht nieuwsgesprekken voeren, reorganisatie uitvoeren, etc. Als voormalig HR-Adviseur en Arbo-coördinator weet ik er alles van en soms kun je dan wel eens wat hulp gebruiken.

AMG Coaching is inzetbaar voor interim HR-projecten, zoals:

 • Casemanagement bij verzuim (Wet Verbetering Poortwachter);
 • Opstellen arbo- of verzuimbeleid;
 • Ondersteuning uitvoering RI&E;
 • Begeleiden reorganisatie;
 • Uitrollen opzet voor succession planning;
 • Opstellen personeelshandboek of huishoudelijk reglement;
 • Uitwerken accountability matrix;
 • Uitwerken functieomschrijvingen;
 • Verandering van arbodienst realiseren;
 • Verandering arbeidsvoorwaarden administratief doorvoeren;
 • Etc.

Maar denk ook aan kleine vragen of kleine operationele acties, zoals bijvoorbeeld:

 • Het opstellen van een brief na een slecht nieuws gesprek en vinger aan de pols houden;
 • Woon-werkvergoeding verplichting uitzoeken;
 • Verlof regels uitzoeken;
 • Arbodienst verplichtingen uitzoeken;
 • Risico-Inventarisatie & Evaluatie laten regelen en begeleiden;
 • AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) uitwerken;
 • Cameratoezichtregels uitzoeken;
 • Vraagbaak voor HR-vraagstukken voor kleine bedrijven;
 • Etc.

Of extra ondersteuning als je het gewoon heel druk hebt of een collega met zwangerschapsverlof gaat. Heb je tijdelijk hulp nodig voor maximaal 24 uur per week, bel me dan op 06-18326153 of mail naar info@amgcoaching.nl.

Aanbeveling Elize de Reus, Financial Controller GS Hydro – Barendrecht: http://www.gshydro.com/nl. Angelique heeft GS-Hydro ondersteund ten tijde van een reorganisatie. Daarnaast heeft ze diverse voorkomende HR werkzaamheden verricht. Met Angelique hebben wij een interim HR professional in huis gehaald. Ze is uiterst gestructureerd, heeft de juiste kennis op zak, ze is praktisch en pro actief. In een mum van tijd wist ze de juiste wegen te bewandelen binnen GS-Hydro. Ze nam de leiding wanneer nodig en wist anderen goed te betrekken en te motiveren. Ze wist goed de balans te houden tussen tact enerzijds en het overbrengen van een duidelijke boodschap anderzijds. Daarnaast is ze een hartelijke en sociale collega. Ik kijk terug op een heel prettige samenwerking!