“Wat doe ik verkeerd?” & korte samenvatting WAB

geplaatst in: Geen categorie | 0

Herken jij één van de volgende situaties?

  • Hij volgt mijn advies niet op; ik heb vast iets verkeerd gezegd….
  • Het is mijn baas, dus ik zal maar doen wat hij vraagt ook al heb ik eigenlijk geen tijd. Anders vindt hij me vast niet meer aardig…

Deze negatieve gedachten over ons zelf veroorzaken bij sommigen van ons stress. Zijn deze gedachten terecht?

  • Je geeft normaliter goede adviezen, want anders was je al lang ontslagen. Toch? De leidinggevende kiest een andere aanpak omdat hij denkt dat dit beter werkt. Zegt dus niets over jou, want hij vraagt niet voor niets om jouw mening. Heb je hem al om feedback gevraagd?
  • Geen nee durven zeggen omdat de baas het vraagt. Goed en snel zijn twee dingen en als je hoofd eigenlijk druk is met andere zaken dan is de kans groter dan je geen kwaliteit aflevert. Kun je maar beter even uitleggen en om uitstel vragen of verwijzen naar een collega die wel wat meer tijd heeft. En trouwens, is de opdracht jouw prioriteit en moet het echt nu…….?

Ook ik ervaar af en toe momenten dat een cliënt niets doet met het geleerde in de coachsessie. Hij maakt zijn huiswerk niet, oefent niet of stuurt geen reflectieverslag. Doe ik dan wat verkeerd? Natuurlijk ga ik eerst wel na of ik iets heb laten liggen en of er iets beter had gekund; ik ben ook maar een mens. Als dat zo is, dan zie ik dat tegenwoordig niet als falen, maar kijk ik wat ik er van kan leren, zodat ik het de volgende keer beter kan doen. Als ik de juiste aanpak heb gebruikt, maar de cliënt komt niet in actie, dan bespreek ik dat. Waar zit de weerstand? Heeft hij er geen zin meer in? Dan kunnen we beter stoppen, zonde van mijn en zijn energie en geld van de opdrachtgever. Heel vaak is het dat (gelukkig J) niet, maar is het toch best wel eng om ‘in beweging’ te komen, want tja, je weet nu wat je hebt en niet wat de toekomst brengt als je ineens een stuk zekerder wordt…..wat zullen anderen dan wel van mij denken…. Daar zit hem nu net de kneep, want we hebben geen invloed op hoe de ander over ons denkt. Wat we ook doen; ze vinden er toch wel iets van, dus dan kun je beter maar positief over jezelf denken. Zonder dan weer dominant, arrogant of asociaal te worden, want dat is ook weer zo’n dingetje. Toch? Maar ja, hoe doe je dat dan? In de komende blogs zal ik mijn tips delen om zelfverzekerder over te komen. Want hoe beter jij nee kunt zeggen, hoe beter je prioriteiten kunt stellen en hoe groter de kans is dat je stress voorkomt.

TIP 1; Let op je houding

Hoe sta of zit je? Heb je afhangende schouders, zit je in elkaar gezakt achter je bureau, heb je een ontevreden trek op je gezicht? Kortom, welke levenshouding straal jij uit? Je houding laat namelijk aan anderen zien hoe je je voelt en anderen reageren daarop. Dus let erop! Als je nee zegt, let er dan op dat je er niet als een zoutzak bij staat en mompelend je verhaal doet. Ga rechtop staan of zitten. Lach of glimlach eens wat meer. Zie de humor in van gebeurtenissen en relativeer. Je zult je daardoor al veel zelfverzekerder voelen.

Heb je een medewerker die geen nee kan zeggen en wil je voorkomen dat hij t.z.t. uitvalt doordat hij hierdoor stress ervaart, bel me dan op  06-18326153 of mail naar  info@amgcoaching.nl.


WAB, watte?

Vanaf 1 januari 2020 veranderen de regels in het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht door de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Onderstaand een korte samenvatting.

1) Verandering WW bij vast en flexibel contract

Als werkgever ga je vanaf 1 januari 2020 een lage WW-premie voor werknemers in vaste dienst betalen. Voor werknemers met een flexibel contract ga je een hoge WW-premie betalen.

2) Oproepkrachten: aanbod voor vaste uren na 12 maanden

Vanaf 1 januari moet je oproepkrachten die je langer dan 12 maanden in dienst hebt een aanbod doen voor een vast aantal uren.

3) Payroll: dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden

Payrollmedewerkers krijgen vanaf 1 januari minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als de medewerkers die jij vast of flexibel in dienst hebt. Huur je medewerkers in via een uitzend- of payrollbedrijf? Dan moet je ze informeren over de arbeidsvoorwaarden die je hebt voor je eigen medewerkers.

4) Transitievergoeding vanaf de 1e werkdag

Vanaf 1 januari moet je bij een ontslag of het niet verlengen van een tijdelijk contract een transitievergoeding betalen. Het maakt dan niet meer uit hoe lang de arbeidsovereenkomst heeft geduurd. De berekening verandert ook.

5) Cumulatiegrond

Ontslag wordt ook mogelijk wanneer omstandigheden uit de verschillende ontslaggronden die via de kantonrechter lopen samen een redelijke grond voor ontslag opleveren (= cumulatiegrond). De rechter kan echter wel een extra vergoeding toekennen aan de werknemer.

6) Ketenregeling: 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar

Vanaf 2020 kun je 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar met elkaar aangaan. Het volgende contract is dan automatisch een vast contract. De tijd tussen de contracten kan bij cao worden verkort tot 3 maanden bij tijdelijk terugkerend werk dat maximaal 9 maanden per jaar kan worden gedaan.