Tip 3: Waarom heeft de een meer last van stress en de ander niet?

We ervaren allemaal wel eens stress, maar de ene persoon lijkt er meer last van te hebben dan de ander. Hoe komt dat toch? Dit heeft alles te maken met draagkracht en draaglast. Draagkracht wordt o.a. bepaald door goed om te gaan met je beschikbare tijd, zorgen dat je energie op peil blijft en wat je vanuit je persoonlijkheid inzet om goed met stress om te gaan. Draaglast gaat om wat er op je pad komt, welke eisen stelt de omgeving en welke eisen stel je aan jezelf? Zijn die twee in evenwicht? Ben je krachtig genoeg om het hoofd te bieden aan moeilijke situaties of is de last te zwaar?

 

 

 

Hieronder volgen een aantal voorbeelden van DRAAGKRACHT; hoe zit dat bij jou?

  1. Goed energiemanagement; in hoeverre heb je genoeg energie opgebouwd om de dag goed door te komen? Denk hierbij aan goed slapen, voldoende ontspanning, goede voeding, voldoende bewegen en andere zaken waar jij energie van krijgt. Heb je in de gaten wanneer je energielevel daalt en schakel je daarop?
  2. Goed timemanagement; we hebben maar 86.400 seconden tijd per dag en die komen nooit meer terug. Het is dus belangrijk dat je goed omgaat met jouw beschikbare tijd. Haal jij altijd de kastanjes uit het vuur voor anderen en kom je aan het eind van de dag tijd te kort voor je eigen klussen? Of loop je altijd achter de feiten aan omdat het door je perfectionele inslag altijd langer duurt alvorens je iets af hebt. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Bij goed timemanagement gaat het er niet om te prioriteren wat er op jouw to-do-lijst staat, maar om jouw prioriteiten op jouw to-do-lijst te zetten en je af te vragen ‘moet dit nu?’ Hoe is gesteld met jouw lijstje op je werk én thuis?
  3. Sociale steun; in hoeverre kun je tijdens moeilijke situaties terugvallen op familie, gezin, vrienden, etc.? Waar kun jij je hart luchten?
  4. Assertiviteit; in hoeverre kun jij je eigen grenzen stellen? Kun je op de juiste momenten nee zeggen? Ben je in staat om bepaalde zaken los te laten en te delegeren (mits dat kan bij jouw functie) of wil je altijd alles zelf doen?
  5. Manier van denken en omgaan met problemen en gebeurtenissen; in hoeverre zie jij altijd beren op je weg of lichtpuntjes aan de horizon? In Tip 1 schreef ik al over slachtoffer-schepper-gedrag. Hoe denk en gedraag jij je tijdens moeilijke situaties?
  6. Wijze van omgaan met emoties; word jij standaard boos als iets niet loopt zoals jij wilt en laat je dit duidelijk blijken? Of pot je alle emoties op totdat het emmertje overloopt en je in huilen uitbarst? Of bespreek je jouw emoties maar niet, omdat je bang bent dat de ander boos wordt? Of ga je als een ‘blij ei’ door het leven en zie je overal de positieve kanten van? Kortom; welke emotie kost of levert jou energie op en hoe ga je in het algemeen met je emoties om?

Hieronder volgen een aantal voorbeelden van DRAAGLAST; wat heb jij te verduren?

  1. Alledaagse stresssituaties; hoe vaak sta je in de file en erger je hier aan? Hoe ga je om met dagelijkse gebeurtenissen die voor jou stress opleveren en hoe vaak komt dit voor? Wat vind jij stressvol en wat niet? Waar heb je invloed op en waarop niet en kun je dus eigenlijk maar beter loslaten?
  2. Belastende werkfactoren; Vind je je baan leuk en ga je (bijna) elke dag met plezier naar je werk? Ben je betrokken bij je collega’s en het bedrijf waarvoor je werkt? Of zijn er taken die je te zwaar vindt, omdat je bijvoorbeeld onvoldoende bent opgeleid of je een dagje ouder wordt en het fysiek allemaal niet meer zo lekker gaat? Of vind je de verantwoordelijkheid van jouw functie te zwaar? Of word je gepest op je werk of heb je een leidinggevende waar je het niet zo goed mee kunt vinden? Of zit je bedrijf in een reorganisatie en staat je baan op de tocht? Welke factoren spelen bij jou op je werk een zware rol?
  3. Belastende privéfactoren; hoe gaat het thuis? Welke privéfactoren zijn zwaar voor je? Denk bijvoorbeeld aan een geboorte van een kindje, een scheiding, een overlijden, een moeilijke situatie met je kinderen of partner, het gebrek aan een partner of kinderen, een ziekte in het gezin, financiële problemen, een verbouwing die niet lekker verloopt, etc. Wat eist thuis zijn tol?
  4. Eisen / verplichtingen / problemen; welke eisen stel aan jezelf? Hoe perfect moet je zijn? Welke verplichtingen moet jij allemaal nakomen; van je omgeving en van jezelf? Welke problemen komen er nog meer op je pad?

In coachtrajecten met medewerkers die zich geroepen voelen om ‘alles’ maar op te pakken, bespreken we vaak de Cirkel van Betrokkenheid en Invloed. Waar ben je bij betrokken, maar heb je wel of geen invloed op? Waar je geen invloed op hebt, kun je maar beter loslaten, want dat kost alleen maar energie. Daarnaast stoot je door je geklaag mensen af, doordat je er maar over bezig blijft, terwijl je niets aan je situatie kunt veranderen.

Tip: Bij iedereen is de weegschaal wel eens uit balans en dat is niet erg. Maar het is wel van belang dat jij in de gaten hebt wat voor jou de triggers zijn dat de weegschaal te ver doorslaat. Breng bovenstaande eens in kaart voor jezelf. Bespreek de uitkomsten met je partner of als het werk een belastende factor is met je leidinggevende, bedrijfsarts of HR-afdeling. Kortom, hoe is het gesteld met jouw draagkracht en draaglast? Is het mogelijk om twee problemen te selecteren die je makkelijk kunt oplossen of om los te laten omdat je er toch geen invloed op hebt?

PS: vaak merkt een werkgever dat jouw draagkracht afneemt als je je bijvoorbeeld vaker of langer ziekmeldt of je lontje korter wordt. Willen jullie voorkomen dat de balans helemaal negatief uitvalt, bel me dan op 06-18326153 of mail naar info@amgcoaching.nl.