Het is al vervelend genoeg als één van jouw medewerkers arbeidsongeschikt raakt en uiteindelijk blijkt dat deze medewerker niet kan re-integreren binnen jouw bedrijf. Je wilt aan de slag om deze medewerker te helpen een andere passende baan te vinden. AMG Coaching kan jouw arbeidsongeschikte medewerker begeleiden in dit zogenaamde ‘2e-spoortraject’.

Communicatie

Wat ik met name, vanuit mijn eigen HR-ervaring, belangrijk vind in dit soort trajecten is de communicatie over het traject. Het is vanuit de AVG natuurlijk belangrijk dat er integer en vertrouwelijk gehandeld wordt, maar standaard onderdeel in mijn aanpak is de maandelijkse terugkoppeling naar werkgever en eventueel arbodienst. De werknemer speelt daar vanzelfsprekend ook een rol in. Ook zit er in het traject een tussentijds evaluatiegesprek met werknemer, werkgever en coach en een eindevaluatie. Hoe dan ook; we maken hier goede afspraken over.

Voorkomen sancties UWV

Tweede wat ik belangrijk vind is het samen met de werkgever én werknemer voorkomen van sancties vanuit het UWV. Vanuit mijn ervaring als Arbo-coördinator heb ik veel ervaring met de Wet Verbetering Poortwachter en de rol van casemanager in het hele proces. Waar nodig voeren we tussentijds telefonisch overleg, zodat we gezamenlijk vinger aan de pols kunnen houden en kunnen streven naar structurele werkhervatting in een geschikte functie buiten de eigen organisatie via de kortst mogelijke route.

Ruimte voor persoonlijke inbreng door werknemer

Het allerbelangrijkste in het traject is natuurlijk de medewerking van de werknemer. Als werkgever wil je dat de werknemer zich kan gaan focussen op een andere toekomst en dat zal de werknemer niet altijd erg makkelijk vinden. Gedurende het gehele traject is er ruimte om stil te staan bij de verwerking van het verlies van de huidige baan. Ik heb dat zelf ook een keer meegemaakt door een reorganisatie dus ik weet hoe belangrijk dat is. Er is ruimte voor persoonlijke inbreng, maar uiteindelijk moeten er wel acties ondernomen worden. Op basis van mijn huidige coachervaring kan ik daar goed op bijsturen.

Verloop traject

Belangrijk voor het vinden van ander werk is het bepalen van een zoek- en persoonsprofiel. Fase 1 en 2 kenmerken zich door persoonlijke 1-op-1 gesprekken en vinden plaats in jouw bedrijf, het kantoor van AMG Coaching in Middelharnis of online. Na fase 2 wordt het contact volledig online en is er maandelijks een gesprek tussen werknemer en coach. Het wordt een maatwerktraject waarbij de standaard onderdelen voor het vinden van ander werk vanzelfsprekend aan de orde komen, maar waarin er ook ruimte blijft voor de werknemer als mens met alle bijkomende emoties. Een klik tussen mij en de werknemer én de werkgever is dan ook belangrijk om met vertrouwen het traject in te kunnen gaan.

Heb je een langdurig arbeidsongeschiktheidstraject lopen en wordt het tijd voor de inzet van 2e spoor? Neem dan contact met mij op via info@amgcoaching.nl of 06-18326153. Of vul het contactformulier in op de pagina Contact.