Het is al vervelend genoeg als één van jouw medewerkers arbeidsongeschikt raakt en uiteindelijk blijkt dat deze medewerker niet kan re-integreren binnen jouw bedrijf. Je wilt aan de slag om deze medewerker te helpen een andere passende baan te vinden. Maar hoe doe je dat? AMG Coaching kan helpen en in bovenstaand overzicht kun je zien hoe zo’n traject eruit ziet.

Wat ik met name, vanuit mijn eigen HR-ervaring, belangrijk vind in dit soort trajecten is de communicatie over het traject. Als werkgever speel je daar zelf een belangrijke rol in, maar ik hoor vanuit mijn klantenkring nog wel eens gemopper dat er te weinig gecommuniceerd wordt vanuit de coach die ze nu gebruiken over het traject. Het is vanuit de AVG natuurlijk belangrijk dat er integer en vertrouwelijk gehandeld wordt, maar standaard onderdeel in mijn aanpak is de maandelijkse terugkoppeling naar werkgever en eventueel arbodienst. De werknemer speelt daar vanzelfsprekend ook een rol in. Ook zit er in het traject 2x een tussentijds evaluatiegesprek met werknemer, werkgever en coach en een eindevaluatie. Hoe dan ook; we maken hier goede afspraken over.

Tweede wat ik belangrijk vind, is het voorkomen van sancties vanuit het UWV. Vanuit mijn ervaring als Arbo-coördinator heb ik veel ervaring met de Wet Verbetering Poortwachter en de rol van casemanager in het hele proces. Daarnaast heb ik me nu extra verdiept in de eisen van het UWV en daarover ook een aantal keren gesprekken met hen gevoerd. In het doelgesprek tussen werkgever, werknemer en coach wordt er daarom heel veel informatie uitgewisseld inzake contactmomenten, rapportagebehoefte, rol werkgever, rol werknemer, coachdoel & plan van aanpak, vertrouwelijkheid, informatie vanuit arbodienst & arbeidsdeskundige, eisen UWV, Wet Verbetering Poortwachter, etc.  Hierdoor kunnen we gezamenlijk vinger aan de pols houden en streven naar structurele werkhervatting in een geschikte functie buiten de eigen organisatie via de kortst mogelijke route.

Het allerbelangrijkste in het traject is natuurlijk de werknemer. Als werkgever wil je dat de werknemer zich kan gaan focussen op een andere toekomst en dat zal de werknemer niet altijd erg makkelijk vinden. In het begin van het traject sta ik dan ook stil bij de verwerking van het verlies van de huidige baan. Ik heb dat zelf ook een keer meegemaakt door een reorganisatie dus ik weet hoe belangrijk dat is. Daarna gaan we focussen op persoonlijke veerkracht. We gaan dan bijvoorbeeld aan de slag met persoonlijke kwaliteiten, sterke punten en ontwikkelgebieden. Er is ruimte voor persoonlijke inbreng, maar uiteindelijk moeten er wel acties ondernomen worden. Op basis van mijn huidige coachervaring kan ik daar goed op bijsturen en ook eventueel ruimte maken voor persoonlijke aandachtsgebieden als conflicthantering of onzekerheid.

Daarna volgt fase 2 waarin we activiteiten ondernemen op basis van zoek- en persoonsprofiel voor het vinden van ander werk. Fase 1 en 2 kenmerken zich door persoonlijke 1-op-1 gesprekken en vinden bij voorkeur plaats in jouw bedrijf. Na fase 2 wordt het contact telefonisch en is er maandelijks een telefonische uitwisseling tussen werknemer en coach. Het wordt een maatwerktraject waarbij de standaard onderdelen voor het vinden van ander werk vanzelfsprekend aan de orde komen, maar waarin er ook ruimte blijft voor de werknemer als mens met alle bijkomende emoties. Een klik tussen mij en de werknemer is dan ook het allerbelangrijkst om met vertrouwen het traject in te kunnen gaan. Heb je een langdurig arbeidsongeschiktheidstraject lopen en wordt het tijd voor de inzet van 2e spoor? Neem dan contact met mij op via info@amgcoaching.nl of 06-18326153.