Preventief handelen kan uitval door stress of gebrek aan assertiviteit voorkomen. Zet een PMO in!

geplaatst in: Geen categorie | 0

In onze moderne maatschappij worden we steeds vaker geconfronteerd met de uitdagingen van een veeleisende werkomgeving; gebrek aan goed en voldoende personeel, deadlines, technologische ontwikkelingen die supersnel gaan. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Stress en gebrek aan assertiviteit zijn veelvoorkomende problemen die ik hoor in mijn praktijk die de prestaties van werknemers nadelig kunnen beïnvloeden. Als werkgever ben je verplicht om een veilige werkomgeving te creëren en welzijn en gezondheid te borgen van jouw werknemers. Door het inzetten van een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) kun je als werkgever preventief schakelen om uitval door stress of gebrek aan assertiviteit te voorkomen. Hieronder wat voor- en nadelen van een PMO. Voorkomen is beter dan genezen! Toch?

Voordelen van periodieke medische onderzoeken:

Vroegtijdige opsporing van gezondheidsproblemen:

Door regelmatig medisch onderzoek kunnen potentiële gezondheidsproblemen in een vroeg stadium worden opgespoord. Dit geldt niet alleen voor fysieke aandoeningen, maar ook voor psychologische en emotionele uitdagingen, zoals stress en gebrek aan assertiviteit. Door deze problemen in een vroeg stadium te identificeren, kunnen passende interventies worden ingezet voordat ze ernstiger worden. Het is meestal gebruikelijk om een PMO 1x per 3 jaar aan jouw werknemers aan te bieden.

Bewustwording van gezondheidsrisico’s:

Tijdens een PMO krijgen werknemers waardevolle informatie over hun gezondheid en welzijn. Door bewustzijn te vergroten, opleidingen voor stressmanagement of gerichte coaching aan te bieden, worden werknemers vaardiger in het omgaan met stress en zijn ze beter in staat een gezonde werk-privébalans te behouden. Dit helpt niet alleen de individuele werknemer, maar kan ook de algehele teamdynamiek en productiviteit verbeteren. Dit alles zou uitval door verzuim in de toekomst kunnen voorkomen en dat scheelt weer geld, maar voorkomt ook vervelende situaties voor de werknemer zelf, zijn collega’s en natuurlijk ook voor jou als werkgever. Ziek zijn is gewoon niet leuk én kost heel veel geld!

Natuurlijk zitten er ook nadelen aan PMO’s:

Kosten:

Het aanbieden van een PMO kan een behoorlijke uitgave zijn voor werkgevers, vooral voor kleine bedrijven met beperkte middelen. Het is belangrijk om de kosten af te wegen tegen de voordelen en te zoeken naar kosteneffectieve oplossingen. Ik heb een aantal contacten in mijn netwerk zitten waarmee ik je kan verbinden als jouw eigen arbodienst deze PMO’s niet kan aanbieden.

Privacykwesties:

Sommige werknemers kunnen bezorgd zijn over de privacy van hun medische gegevens. Het is essentieel dat jij als werkgever zorgt voor een veilige en vertrouwelijke omgeving waarin werknemers zich comfortabel voelen om hun gezondheidsinformatie te delen. Uitkomsten van de onderzoeken mogen niet herleidbaar zijn naar individuen. Betrek bijvoorbeeld de personeelsvertegenwoordiging of OR bij het opzetten van een PMO en organiseer van tevoren een informatiebijeenkomst. Werknemers mogen zelf beslissen of ze deelnemen aan een PMO. Jij bent wel verplicht om een PMO in de loop van de tijd aan te bieden, maar een werknemer is dus niet verplicht om deel te nemen.

Er zijn verschillende soorten PMO’s.

De inhoud is afhankelijk van het werk dat jouw werknemer doet. Een PMO omvat meestal een algemene gezondheidsbeoordeling (beoordeling vitale functies zoals bloeddruk, hartslag en gewicht), een bloedonderzoek (check afwijkingen of risicofactoren, zoals hoge cholesterol- of suikerniveaus), stressbeoordelingsvragenlijst (identificeren van stress gerelateerde symptomen) en een schriftelijk gezondheidsadvies op basis van de resultaten.

De werkgever krijgt een algemeen advies ter bevordering van de algemene gezondheid binnen het bedrijf op basis van de resultaten. Zo is de inzet van een coach een mooie mogelijkheid om aan de slag te gaan met het beter managen van stress of het verbeteren van assertiviteit om lekkerder in je vel te zitten, beter te functioneren en de werk-privébalans in evenwicht te houden. Je raadt al wie je dan kunt inzetten……

Een persoonlijk coachtraject bij AMG Coaching omvat meestal maximaal 19,5 uur. Neem eens een kijkje op mijn website onder het kopje: 1-op-1 coaching bij onzekerheid of 1-op-1 coaching bij stress . Of bel gelijk: 06-18326153 of mail naar info@amgcoaching.nl als je preventief wilt schakelen.