Newsflash 2; HR & ZZP-er arbeidsovereenkomst ja of nee en Wet DBA afgeschaft

geplaatst in: Geen categorie | 0

Wijzigingen voor HR inzake ZZP’ers vanuit het recente Regeerakkoord

Vanuit het recente regeerakkoord gaan er in 2018 zaken voor HR die samenwerken met ZZP’ers veranderen. Zo komt er meer duidelijkheid over wanneer er wel of niet sprake is van een arbeidsovereenkomst met een ZZP-er en wordt de Wet DBA afgeschaft.

Voor zzp’ers wordt bepaald dat altijd sprake is van een arbeidsovereenkomst bij:

  • laag tarief in combinatie met een langere duur van de overeenkomst;
  • of een laag tarief in combinatie met het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten.

Wat een laag tarief is, wordt gedefinieerd als corresponderend met loonkosten tot 125% van het wettelijk minimumloon.

Aan de bovenkant van de markt, wordt voor zelfstandig ondernemers een ‘opt out’ voor de loonbelasting en de werknemers-verzekeringen ingevoerd. Dit is van toepassing als er sprake is van:

  • een hoog tarief in combinatie met een kortere duur van de overeenkomst
  • of een hoog tarief in combinatie met het niet verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten.

In verband met het niet verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten en aangezien de coachtrajecten maar gedurende een korte tijd (meestal maximaal 19 uur) plaatsvinden, is er geen sprake van een arbeidsovereenkomst met AMG Coaching.

Inhuur zelfstandigen: Wet DBA wordt afgeschaft De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) wordt vervangen door een systeem met een web module waarin de opdrachtgever vragen beantwoordt over de aard van de werkzaamheden. De uitkomst is een ‘opdrachtgeversverklaring’, waarmee ook de gezagsverhouding duidelijk wordt. De nieuwe wet moet de zekerheid bieden dat er geen sprake is van een dienstbetrekking, terwijl ook schijnzelfstandigheid wordt tegengegaan.

Nog meer wijzigingen vanuit het Regeerakkoord die van belang zijn voor HR kun je vinden op:

https://www.personeelsnet.nl/bericht/dit-zijn-de-wijzigingen-voor-hr-in-2018