Newsflash 3; waar sta jij op de trap in conflictsituaties?

geplaatst in: Geen categorie | 0

In een coachtraject waarbij we kijken naar conflictsituaties gebruik ik vaak de Trap van Glasl. Een conflictsituatie kent 3 fases;

Relationele fase: onenigheid valt uit te praten door het te praten over feiten en emoties. Een voorbeeld bij trede 2: we gaan steeds meer discussiëren en proberen ons gelijk te behalen. Wat was ons gezamenlijk doel ook alweer? Dit is de fase van een gezond conflict waarbij een gezamenlijke oplossing nog mogelijk is.

Emotionele fase: partijen moeten moeite doen de emoties terug te brengen naar de feiten. Voorbeeld bij trede 4: Je gaat zoeken naar medestanders om de ander te overtuigen en die jou steunen. Bij trede 4 is het conflict persoonlijk geworden, gaat het een eigen leven leiden. De communicatie is destructief geworden.

Escalatiefase: partijen willen niet meer naar elkaar luisteren. Het grote eigen gelijk staat op de voorgrond. Voorbeeld bij trede 7: standpunt van de anderen willen we niet meer begrijpen. Vaak is er geen redden meer aan.

 

Hoe gaat we hier dan in een coachtraject mee om?

Aan de hand van het proberen te voorspellen van conflicten ga je terugkijken naar een vorig conflict en antwoorden geven op de volgende vragen; b.v.:

  • Wat maakte de situatie tot een conflict?
  • Wat was het effect van jouw gedrag?
  • Op welke traptrede van de Escalatietrap stond dit conflict uiteindelijk? Etc.

Met als doel om toekomstige conflicten anders te benaderen en liefst te voorkomen. Wil je meer weten of heb je een medewerker die niet naar zijn eigen rol wil kijken in conflicten, bel 06-18326153 of mail naar info@amgcoaching.nl