Preventieve tips tegen stress voor werknemer en werkgever

geplaatst in: Geen categorie | 0

In mijn vorige blogs heb ik al diverse tips gegeven hoe je anders om kunt gaan met stress. Hieronder volgen persoonlijke tips voor jou, maar ook voor de werkgever.

Kijk voor jezelf eens welke onthaasttips voor jou werken. Hieronder een aantal voorbeelden:

 1. Plan tijd om even ‘niets’ te doen, ga lekker naar buiten tijdens pauzes; juist vaak na even ‘niets’ doen, ben je weer een stuk energieker en creatiever;
 2. Bezin of je op het juiste spoor zit; zit je nog in de juiste baan, vind je je werk nog leuk? Of mis je door alle snelle veranderingen bepaalde kennis of kunde? Is je werkwijze nog ok of zijn er zaken die verbeterd dienen te worden? Welke zijn bespreekbaar met je werkgever?
 3. Is het mogelijk om eens wat vaker te delegeren of ben jij altijd de redder in nood en kom je hierdoor aan het einde van de dag in tijdnood voor je eigen klussen?
 4. Schrijf eens op hoe vol jouw vrije dag zit. Ben je echt vrij of plan je die ook weer helemaal vol? Vaak zijn het leuke dingen, maar ook die kosten energie en heb je die energie op dat moment? Wat werkt echt ontspannend? Wat is jouw uitlaadklep en hoe vaak plan je die?
 5. Count your blessings; sta ook eens stil bij alle zaken die wel goed gaan en schrijf die eens op. Valt het mee of valt het tegen en wat kun je daarmee?
 6. Relativeer en let it go; is het nu echt allemaal zo erg of is het ook mogelijk om het meer te relativeren en het los te laten?

We hebben maar 86.400 seconden per dag en die komen nooit meer terug! Dus geniet nu, want voor je het weet is het voorbij!

Ook als werkgever kun je preventief schakelen om teveel negatieve stress te voorkomen. Let jij wel eens op onderstaande signalen van mogelijke stress?

 1. Frequent verzuim of lage verzuimdrempel: is een medewerker de laatste tijd vaker ziek of meldt hij zich sneller ziek? Het is wetenschappelijk bewezen dat als iemand zich 3x of meer keer per jaar ziek meldt de kans groter is dat hij langer zal gaan uitvallen. Ga in gesprek met de medewerker om te achterhalen of er wat aan de hand is (medisch, thuis of op het werk) en zo ja, welke maatregelen er genomen kunnen worden om tot een oplossing te komen.
 2. Komen er signalen van de arbo-arts (alleen met toestemming van de medewerker), leidinggevende of collega’s dat iemand sneller aangebrand is, heel onzeker is, veel fouten maakt of heel veel stress ervaart? Ook hier wellicht een open deur; laat de medewerker in gesprek gaan met iemand die hij vertrouwt, zodat er openheid van zaken gegeven kan worden en er gekeken kan worden naar mogelijke oplossingen.

Waarom zou je er preventief wat aan doen? Een paar voorbeelden:

 1. Werknemers zijn het kapitaal van je bedrijf. Als zij zich goed voelen in het bedrijf en tot hun recht komen op hun werkplek, zijn ze meer betrokken bij het bedrijf en lopen ze harder om samen met jou de doelen van het bedrijf te behalen. Natuurlijk houd je altijd mensen die ‘achter de kar’ blijven hangen, maar als het overgrote deel betrokken en bevlogen is, is de kans op een succesvolle onderneming met tevreden medewerkers het grootst. Hoe houd jij je mensen duurzaam inzetbaar?
 2. Verzuim kost veel geld. Gemiddeld kost een zieke medewerker zo’n € 250,– per dag (dat is € 30.000,– op jaarbasis!) en zelfs € 450,– per dag als je een medewerker echt laat vervangen. Loonkosten van de arbeidsongeschikte werknemer lopen namelijk door, maar daarnaast krijg je ook aanvullende kosten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld productieverlies, inzet van uitzendkrachten, overwerk van collega’s (die hierdoor zwaarder belast worden en daardoor ook sneller kunnen uitvallen), inzet van arbodienst, mogelijke interventies om iemand weer op de rit te krijgen zoals bijvoorbeeld een coach, aanpassen werkplek of wellicht zelfs kosten voor recruitment, omdat de medewerker niet meer terug kan keren in eigen werk. Hoeveel geld kost ziekteverzuim jou per jaar?
 3. Imago; als je als werkgever goed voor je medewerkers zorgt, heeft dat invloed op hoe er bijvoorbeeld tijdens verjaardagen over je bedrijf wordt gepraat. Dit positieve imago kan erin resulteren dat goede werknemers sneller geneigd zijn om voor je te komen werken. In deze tijd van toenemende krapte op de arbeidsmarkt kan dat nooit kwaad!

Heel veel stress is al te voorkomen als je als leidinggevende goed in gesprek blijft met je medewerkers. Wat speelt er thuis, op het werk, wat gaat goed en wat gaat minder goed? Wat kun je er samen aan doen? Maar welke preventieve maatregelen zou je nog meer kunnen nemen? Hieronder een paar tips:

 1. Organiseer een Preventief Medisch Onderzoek. Als werkgever ben je verplicht om die om de zoveel tijd aan te bieden aan je werknemers. Werknemers zijn niet verplicht om dit onderzoek te doen. Er worden vragenlijsten over fysiek en psyche ingevuld die vertrouwelijk worden besproken en er volgen lichamelijke testen. De medewerker krijgt dan een persoonlijk advies. Zo is een cliënt wel eens bij mij terecht gekomen, omdat uit de PMO bleek dat als hij zo door zou gaan hij binnenkort thuis zou zitten met een burn-out. Samen hebben we dit weten te voorkomen. Een arbodienst kan een PMO voor je (laten) uitvoeren.
 2. Denk ook eens aan een gezondheidsbeleid om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden. Kan iemand bijvoorbeeld naar een stoppen-met-roken-training, hoe is het gesteld met het aanbod van gezonde voeding in het bedrijfsrestaurant, bied je als werkgever bepaalde sportmogelijkheden aan, wanneer mag er alcohol geschonken worden, etc?
 3. Denk ook eens aan een arbo-arts, fysiotherapeute of diëtiste op jouw locatie met een vast spreekuur. Wie weet hoeveel langdurige arbeidsongeschiktheid je hierdoor voorkomt doordat medewerkers eerder de mogelijkheid hebben om sneller te schakelen op fysieke of psychische omstandigheden? Medewerkers kunnen daar onder werktijd gebruik van maken, maar doordat de behandeling of het gesprek op jouw bedrijf plaatsvindt, is het ook een voordeel dat de medewerker korter afwezig is.
 4. Natuurlijk zijn er nog legio zaken die je kunt doen om stress te voorkomen, maar helpt dit allemaal niet en schiet een medewerker toch de kant van overspannenheid of burn-out op? Of wil je preventief ervoor zorgen dat iemand duurzaam inzetbaar blijft, denk dan eens aan inschakelen van AMG Coaching. AMG Coaching helpt medewerkers en leidinggevenden die worstelen met stress, onzekerheid of conflicten. Doel is om de cliënt weer beter in zijn vel te krijgen of sterker in zijn schoenen te leren staan. Daarnaast kan het hoge kosten voor langdurige arbeidsongeschiktheid voorkomen en werksfeer, samenwerking en productiviteit verhogend werken. Op mijn website kun je meer informatie vinden Over Mij en mijn toegevoegde waarde voor jouw bedrijf als gediplomeerd en geaccrediteerd coach. Bel mij voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek of intakegesprek op 06-18326153 of mail naar info@amgcoaching.nl.

Alles staat of valt natuurlijk met de bereidwilligheid van medewerkers om hier wel of niet aan mee te doen. Vaak zijn degenen die het het hardst nodig hebben, moeilijk in beweging te krijgen, dus inventariseer van tevoren goed wat het draagvlak is, want anders is het zonde van het geld en de inspanning.